Seminarium specialpedagogik

Spara favorit 22 okt oktober 2019

Återkommande seminarium för speciallärare och specialpedagoger.

Målgrupp för seminarierna är speciallärare och specialpedagoger från förskoleklass till gymnasiet. Seminarierna genomförs två gånger per år.

Nästa seminarium kommer att genomföras den 6 november på campus Sundsvall med start klockan 9.30 och avslut 16.00, lokal meddelas senare. Fokus under dagen är Framgångsfaktorerna i att lyckas med sina studier. 

Bland annat kommer vi att få lyssna på Lena Randevåg, Mittuniversitetet som berättar om Studielänken, ett SiS- projekt som vänder sig till unga vuxna som behöver komplettera sina studier. Vi kommer även att få lyssna på Annika Bostedt RSMH som tillsammans med två gymnasieelever berättar om Suported education där vi får ta del av hur man kan bemöta och arbeta med unga vuxna med psykisk ohälsa. Fokus under dagen är HURet, alltså vilka är framgångsfaktorerna i elevers lärande.

Sista anmälningsdatum är 28 Oktober. 

Kontakt

Catarina Karlsson
Mittuniversitetet
catarina.karlsson@miun.se
010-142 88 75