Våra program och kurser

Spara favorit 26 apr april 2019
Pedagogik  
Kurs Nivå Hp
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik AV, Didaktik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp Avancerad 7,5

Arbetsintegrerad grundlärarutbildning